Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2023 r.

KOMUNIKAT (dotyczy umów zawieranych od 15 sierpnia 2023 r.)

KOMUNIKAT

dotyczący działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotyczy umów zawieranych od 15 sierpnia 2023 r.)

Nawiązując do wynikających z art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 747 ze zm.), obowiązków informowania użytkowników dróg o realizacji zadań z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dalej „RFRD”), przedstawiam wytyczne w zakresie sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych – niniejsze wytyczne dotyczą wyłącznie zadań, dla których umowy
o dofinansowanie zawierane są od 15 sierpnia 2023 r.

 

TABLICA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o RFRD Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi/dróg objętych zadaniem za pośrednictwem tablicy informacyjnej
o realizacji zadania z udziałem środków RFRD.

Realizując niniejszy obowiązek należy stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa
lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.), co oznacza,
że tablice należy wykonywać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do ww. rozporządzenia.

Nawiązując do przepisów przywołanego rozporządzenia, jak również przepisów ustawy ustanawiającej RFRD, tablica powinna zawierać co najmniej:

  1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nazwę Funduszu, tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
  3. nazwę zadania,
  4. datę podpisania umowy o dofinansowanie zadania.

Na tablicy informacyjnej nie umieszcza się wyrazów "budżet państwa" oraz "państwowy fundusz celowy".

Wzór tablicy informacyjnej

liczba wejść: 606