W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2023 r.

Załączniki do umowy o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – realizacja 2023 r.

 

Załącznik nr 2 - wzór: Harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania.

Załącznik nr 3 - wzór: Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT

Załącznik nr 4 - wzór: Oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 5 - wzór: Powiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcami Zadania.

Załącznik nr 6 - wzór: Wniosek o wypłatę zaliczki ze środków Funduszu.

Załącznik nr 7 - wzór: Informacja o wykorzystaniu zaliczki ze środków Funduszu.

Załącznik nr 8 - wzór: Rozliczenie Zadania zrealizowanego w ramach Funduszu.

Załącznik nr 9 - wzór: Sprawozdanie częściowe/końcowe z realizacji Zadania w ramach Funduszu

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania

Załącznik nr 11 – Oświadczenie o monitoringu bezpieczeństwa ruchu drogowego

liczba wejść: 753