Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2024 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2024 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Uszczegółowienia kryteriów oceny merytorycznej

Oświadczenie o przekazaniu danych o sieci dróg publicznych

 

UWAGA !

W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY e-PUAP

Wniosek o dofinansowanie zadania oraz załączniki muszą posiadać podpisy elektroniczne osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

Przykład:

  • pismo przewodnie powinno posiadać podpis elektroniczny przedstawiciela wnioskodawcy;
  • wniosek o dofinansowanie zadania powinien posiadać podpisy elektroniczne osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy; w przypadku zadania gminnego podpis: Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta oraz skarbnika/głównego księgowego/osoby upoważnionej; w przypadku zadania powiatowego podpis: Starosty/Wicestarosty oraz Członka zarządu powiatu oraz skarbnika/głównego księgowego/osoby upoważnionej;
  • załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być podpisane elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy;
  • pełnomocnictwo/upoważnienia powinno być podpisane elektronicznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa/upoważnienia.

Podpis na wniosku oraz załącznikach należy złożyć w jeden ze sposobów składania podpisu elektronicznego, tj. w formie podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub za pomocą e-dowodu. 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, czy załączone do wniosku załączniki zostały podpisane elektronicznie. Brak podpisu załączników powoduje niespełnienie wymogu formalnego i może skutkować odrzuceniem wniosku.

liczba wejść: 7044