Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Przejścia dla pieszych

Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

W celu realizacji obowiązku informacyjnego opisanego w art. 38 ust. 1 ustawy, Minister Infrastruktury wskazuje, że należy stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

W przypadku zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, zasadnym jest stosowanie tablic w rozmiarze 90x60 cm, ustawionych równolegle do jezdni.

Edytowalne wzory tablic informacyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Stosowanie powyższego wzoru tablicy informacyjnej jest obligatoryjne.

liczba wejść: 1252