Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Przejścia dla pieszych

LISTA ZADAŃ ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 r. – nabór uzupełniający II

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów w dniu 1 grudnia 2021 r. zatwierdził Listę zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku dla województwa dolnośląskiego (nabór uzupełniający II).

Lista zadań rekomendowanych II - zatwierdzenie

Lista zadań rekomendowanych II

 

W celu sprawnego podpisania umowy o dofinansowanie niezbędne jest niezwłoczne przesłanie następujących dokumentów:

- numer rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków Funduszu
(dopuszczalne jest wskazanie numeru konta do obsługi zadań realizowanych już ze środków Funduszu w poprzednich edycjach);

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych wraz
z zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – w przypadku posiadania w/w dokumentu.

Jednocześnie podkreślam, że warunkiem przekazania zaliczki jest zawarcie umowy/umów z wykonawcami zadania i przedłożenie ich kopii do tut. urzędu wraz z wnioskiem o wypłatę zaliczki w terminie umożliwiającym jej  wypłatę do końca 2021 roku.  

Niezbędne jest zatem jak najszybsze rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót (jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

liczba wejść: 1187