Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Komunikat w sprawie realizacji programu

Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące realizacji Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

Wykaz kosztów niekwalifikowanych

  • infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą, o której mowa w § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  • koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej oraz przyłączy do tych sieci;
  • koszty wykonania ogrodzeń oraz wykonania elementów małej architektury np. ławek, stojaków na rowery itp.;
  • koszt utylizacji, składowania materiału budowlanego, włączenia do sieci, badania laboratoryjne;
  • koszt wykupu gruntów;
  • koszty robót wykonanych poza pasem drogowym (w tym parkingi, pętle autobusowe oraz place manewrowe);
  • wydatki poniesione do końca roku poprzedzającego rok, na który zostaje przyznane dofinansowanie oraz wydatki poniesione w 2019 roku.

Uwaga !!!

Proszę o przekazanie OPISU ZADANIA z wniosku o dofinansowanie zadania w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres email – malgorzata.kaminska@duw.pl

liczba wejść: 4262