Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Integracja,adaptacja,akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Najczęściej zadawane pytania

logo projektu

 

Logo UE

 

 

1. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt?

 • Wysłać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru (liczy się data wysłania wniosku).
 • Dostarczyć osobiście.

UWAGA: Aby złożyć osobiście wniosek w Urzędzie lub w Delegaturach wymagana jest rezerwacja internetowa! Bez rezerwacji internetowej urzędnicy nie mogą przyjąć od cudzoziemca wniosku.

Jeśli wniosek jest poprawny i nie posiada braków formalnych - można od razu otrzymać stempel potwierdzający złożenie wniosku.


Niezbędne formularze można znaleźć na stronie internetowej :

www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/9948,Legalizacja-pobytu-obywateli-panstw-trzecich-na-terytorium-Polski.html

www.cudzoziemcy.gov.pl
 

 

2. Który wniosek jest odpowiedni, jakie dokumenty i załączniki powinienem dołączyć?

Na stronie www.duw.pl w zakładce  Obsługa klienta – Cudzoziemcy – KARTY USŁUG-Legalizacja pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Polski   znajdziesz informacje o tym jakie dokumenty przygotować i jaki wniosek powinieneś wypełnić.

Możesz również skorzystać z interaktywnych formularzy wniosków na stronie internetowej www.cudzoziemcy.gov.pl:

 • Wybierz formularz
 • Wypełnij online
 • Zapisz, wydrukuj, sprawdź i podpisz
 • Zanieś do urzędu wojewódzkiego (jeżeli masz rezerwację internetową) lub wyślij pocztą.

   

3. Jak mogę uzyskać pieczątkę do paszportu?

 •  Złożyć wniosek osobiście.
  W przypadku, gdy nie ma braków formalnych, to w tym samym dniu możesz otrzymać pieczątkę do paszportu.
  Uwaga! Aby złożyć wniosek osobiście należy mieć rezerwację internetową wizyty na konkretny dzień i godzinę.
   
 • Jeśli zdecydujesz się na wysłanie wniosku pocztą, powinieneś poczekać na list zwrotny - jest to wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, m. in. złożenia odcisków palców.
  Wtedy z otrzymanym listem udaj się do urzędu i pobierz bilet „Osobiste stawiennictwo”. 
  Jeżeli uzupełnisz w przewidzianym w wezwaniu terminie WSZYSTKIE braki formalne, musisz poczekać na następny list, w którym będzie napisane, że z tym listem można zgłosić się po pieczątkę.
  Wtedy z oryginałem listu należy przyjść do urzędu i pobrać bilet ,,Pieczątka".
  UWAGA! Pieczątka do paszportu może być wbita jedynie, gdy cudzoziemiec przyjdzie z listem od inspektora stwierdzającym, że należy mu się pieczątka. W innym przypadku, cudzoziemiec nie otrzyma pieczątki.

 

4. Czy mogę spotkać się z inspektorem prowadzącym moją sprawę?

Pracownicy nie udzielają informacji na temat danych inspektorów prowadzących sprawę oraz o statusie sprawy.

Spotkanie z inspektorem może odbyć się tylko na osobiste wezwanie przez inspektora
lub po wystosowaniu pisma do Kierownika Oddziału LP1 czy też LP2 za pośrednictwem Dyrektora Oddziału
lub po rezerwacji wizyty u Kierownika Oddziału (rejestracja na stronie www.duw.pl- po założeniu konta można zarezerwować wizytę).

 

5. Czy możliwa jest zmiana celu pobytu przed wydaniem decyzji?

W trakcie postępowania - kiedy decyzja nie została jeszcze wydana, jest możliwość zmiany celu pobytu.

Aby dokonać zmiany, trzeba dostarczyć stronę z wniosku z zaznaczonym nowym celem pobytu oraz pismo informujące inspektora zajmującego się sprawą o zmianie celu.

Sprawa zmiany celu pobytu dotyczy zezwolenia na pobyt czasowy.


 

6. Czy jest możliwość przeniesienia sprawy do innego województwa?

Istnieje taka możliwość.
Należy wtedy napisać pismo wyrażające takie żądanie i złożyć w Urzędzie Wojewódzkim.

Przeniesienie sprawy do innego województwa jest uzasadnione, gdy cudzoziemiec zmienia miejsce zamieszkania na miejscowość położoną w innym województwie.

 

7. Chcę zmienić pracodawcę, co powinienem zrobić?

 • Jeżeli cudzoziemiec miał wydaną decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę na konkretnego pracodawcę - w momencie zakończenia u tego pracodawcy stosunku pracy ma 15 dni na pisemne powiadomienie Wojewody o tym fakcie.
  Jednocześnie cudzoziemiec ma 30 dni od momentu zakończenia pracy u danego pracodawcy na znalezienie nowego pracodawcy i złożenie na nowo wniosku o pobyt czasowy i pracę.
   
 • Jeżeli cudzoziemiec ma wydaną decyzję na tzw. "Niebieską Kartę UE" (czyli pracę z wysokim kwalifikacjami), i po dwóch latach pobytu na tej podstawie na terytorium Polski zamierza zmienić pracodawcę czy też stanowisko może wnioskować o zmianę tej decyzji.
  Jeśli decyzja zostanie zmieniona przez Wojewodę, nie jest wtedy koniecznym składanie nowego wniosku.
  Jeżeli przed upływem 2 lat cudzoziemiec będzie chciał zmienić pracodawcę - jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wojewody (15 dni od momentu zakończenia stosunku pracy) oraz na nowo musi składać wniosek w ciągu 30 dni na zezwolenie na pobyt czasowy z wykonywaniem pracy w wysokich kwalifikacjach.
  Więcej informacji na stronie www.duw.pl Obsługa klienta – Cudzoziemcy – Zezwolenia na pracę.

 

8. Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Jeśli zgubisz swoją Kartę Pobytu, należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty i wypełnić druk o utracie dotychczasowej. Wtedy możesz otrzymać zaświadczenie o zgubieniu karty.

Pamiętaj: Zaświadczenie o zgubieniu karty jest dokumentem zastępczym, które jest honorowane na terenie Polski. Nie jest rekomendowany jednak wyjazd na jego podstawie poza granice Polski (nawet w strefie Schengen).

 

9. Oczekuję na decyzję o pobycie. Kiedy mogę legalnie pracować ?

W oczekiwaniu na decyzję można pracować:

 • Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pracę lub ważne oświadczenie o powierzeniu pracy i stempel w paszporcie.
  Gdy w momencie składania wniosku cudzoziemiec pracuje legalnie na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy - może kontynuować pracę w oczekiwaniu na decyzję, nawet jeżeli dane zezwolenie lub oświadczenie się skończy.
  UWAGA! Jeżeli w trakcie oczekiwania na decyzję zmienią się warunki zatrudnienia, pracodawca musi wyrobić dla niego nowe oświadczenie o powierzeniu pracy bądź zezwolenie na pracę, aby cudzoziemiec mógł pracować legalnie na podstawie stempla.
 • Jeśli kończy się karta, ale pracodawca i warunki zatrudnienia pozostają bez zmian i w paszporcie będzie stempel, to bez zezwolenia na pracę można dalej pracować.

 

10. Pytania od pracodawców:

Pracownikowi kończy się wiza, ale dalej chciałby pracować.

 • należy wtedy złożyć wniosek o pobyt czasowy

Jak uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

 • oświadczenie pobiera się w Powiatowym Urzędzie Pracy

W jaki sposób mogę złożyć wniosek o zezwolenie na pracę?

 • należy pobrać bilet w systemie kolejkowicz znajdującym w sali A „zezwolenie na pracę A-E”

 

 Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie ?

TUTAJ znajduje się dalsza część pytań najczęściej zadawanych naszym Specjalistom i pracownikom Punktu Informacyjnego.

 

Bezpieczna przystań.

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. oraz z budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

liczba wejść: 32055