Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Integracja,adaptacja,akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Bezpłatne wsparcie dla dzieci - obywateli państw trzecich i obywateli polskich

logo FAMI

Wojewoda Dolnośląski, w ramach realizacji projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zorganizował wypoczynek dla dzieci polskich i cudzoziemskich podczas ferii zimowych dla województwa dolnośląskiego. Za organizację zimowisk było odpowiedzialne Biuro Podróży „KON TIKI” Łabaz i Grochantz Spółka Jawna wyłonione w drodze przetargu na usługi społeczne.

Działanie to służyło integracji dzieci obywateli państw trzecich z dziećmi polskimi. Wspólne spędzanie czasu miało pomóc w adaptacji uczniów cudzoziemskich w nowym otoczeniu, wzbudzić większe poczucie pewności, ułatwić zrozumienie kultury i tradycji polskiej, wspomóc nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni. Wyjazdy integracyjne pozwoliły dzieciom obywatelom państw trzecich lepiej poznać kraj pobytu i zaadaptować się w nowym środowisku, a obywatelom polskim stworzyły okazję do oswojenia się z wielokulturowością.

W ośrodku wczasowo-kolonijnym „Zielony Las” w Radkowie w okresie od 08 do 22 lutego 2020 roku zorganizowano cztery turnusy zimowisk dla uczniów szkół podstawowych, a uczestnictwo w zimowiskach było bezpłatne dla wszystkich uczestników. W sumie w zimowiskach wzięło udział 101 uczniów szkół podstawowych (50 osób pochodzących z państw trzecich oraz 51 uczestników polskich).

Uczestnicy wypoczynku mieli zapewnione cztery pełnowartościowe posiłki dziennie, suchy prowiant i napoje. Podczas turnusów uczestnicy odbyli wycieczki autokarowych do Wambierzyc, Polanicy Zdrój, Kudowy Zdrój czy kopalni węgla w Nowej Rudzie, uczestniczyli w zajęciach sportowych, ogniskach, dyspotekach i innych zajęcia integracyjnych, a także w spotkaniach z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej oraz chętnie brali udział w konkursach z nagrodami.

 

Bezpieczna przystań.

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. oraz z budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

liczba wejść: 1926