Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Integracja,adaptacja,akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Wsparcie integracji w szkołach

 

logo FAMI       

 

W ramach projektu realizowane jest zadanie "Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach: Grupowe i indywidualne formy wsparcia" dzięki któremu są finansowane zajęcia mające na celu pomoc uczniom- obywatelom państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji w nowym środowisku, a także uczniom pochodzenia polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej poprzez działaniom zwiększającym świadomości i wiedzę na temat zjawiska migracji i korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie.

Realizacja zadania obejmuje organizację zajęć języka polskiego i wyrównawczych oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów obywateli państw trzecich, a także zajęć integracyjnych (np. sportowe, plastyczne, muzyczne, adaptacyjno-integracyjne, kulinarne), które mają na celu integrację uczniów polskich z uczniami cudzoziemskimi.

W celu realizacji zadania został uwzględniony zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji dodatkowych form wsparcia (np. podręczniki, materiały plastyczne, kulinarne i sportowe, gry integracyjne).

 

W roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono zajęcia w szkołach województwa dolnośląskiego, które posiadały największą liczbę uczniów pochodzących z państw trzecich i zgłosiły chęć udziału w projekcie :

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach,
  • Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy (od roku szkolnego 2020/2021)

W szkole w Jelczu-Laskowicach, Jeleniej Górze i Lubaniu została uruchomiona także usługa asystenta kulturowego,
który służy pomocą językową uczniom-cudzoziemcom i ich rodzinom, udziela informacji nauczycielom o kulturze, z której wywodzą się dzieci cudzoziemskie,
rozwiązuje bieżące konflikty w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz organizuje wydarzenia integracyjne
.

logo projektu

Bezpieczna przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

 

liczba wejść: 1549