Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Biuro Administracji i Logistyki

Biuro Administracji i Logistyki

Dyrektor
Kamil Kowalczyk

Zastępca Dyrektora
Agnieszka Alama-Woszczyńska

Sekretariat: p. 2166
tel.:  71 340 63 55
faks: 71 340 69 70
e-mail: al@duw.pl


Biuro Administracji i Logistyki realizuje zadania Wojewody objęte działem administracji rządowej - informatyzacja.

liczba wejść: 44140