OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Inwestycji i Transportu

Oddział Inwestycji i Transportu

Kierownik oddziału:
Jacek Sokół
tel.: 71 340 62 98

Zadania oddziału:

 1. Planowanie realizacji inwestycji budowlanych.
 2. Sporządzanie programów inwestycyjnych dla planowanych inwestycji budowlanych realizowanych przez Biuro Administracji i Logistyki.
 3. Zlecanie wykonania dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych.
 4. Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz umów w zakresie zadań Oddziału.
 5. Koordynacja realizacji inwestycji budowlanych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Urzędu.
 6. Rozliczanie zakończonych inwestycji budowlanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
 7. Nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących zadań Oddziału.
 8. Planowanie nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadań Oddziału.
 9. Zarządzanie kolumną transportu Urzędu.
 10. Terminowe wykonywanie przeglądów okresowych i rejestracyjnych pojazdów.
 11. Prowadzenie ewidencji kosztów zużycia paliwa oraz przebiegu kilometrów przypadających na poszczególne pojazdy.
 12. Zlecenie bieżących napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, zakupu części, akcesoriów oraz opon.
 13. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem samochodów służbowych będących w zasobach Urzędu.
 14. Prowadzenie działań z utrzymaniem samochodów w ciągłej sprawności technicznej.
 15. Dostarczanie przesyłek do Delegatur Urzędu i wybranych podmiotów na terenie Wrocławia.
 16. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości itp. w obiektach Urzędu.
 17. Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu w zakresie:
  • prowadzenia spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi dla potrzeb Urzędu,
  • przejmowania i zbywania nieruchomości i lokali dla potrzeb Urzędu,
  • użyczania i wynajmowania powierzchni podmiotom zewnętrznym.
 18. Zarządzanie parkingami wewnętrznymi.
liczba wejść: 2797