Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu

Oddział Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu

Kierownik oddziału:
Michał Skrzypek
tel.: 71 340 69 06

Zadania oddziału:

 1. Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
  • realizacja procedur zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
  • weryfikacja poprawności formularzy zgłoszeniowych,
  • sporządzanie projektu rocznego planu zamówień publicznych, a także planu zamówień publicznych na podstawie planów zgłoszonych przez Oddziały Biura Administracji i Logistyki oraz pozostałe Biura i Wydziały Urzędu,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonych zamówień publicznych,
  • prowadzenie Głównego Rejestru Postępowań,
  • prowadzenie Dodatkowego Rejestru Postępowań,
  • prowadzenie rejestru umów, których stroną jest Urząd;
 2. Dokonywanie zakupów towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu, z wyłączeniem zakupów realizowanych przez pozostałe Oddziały Biura;
 3. Zamawianie, wydawanie i rozliczanie materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych oraz wydawanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zgodnie z zamówieniami komórek organizacyjnych Urzędu;
 4. Przyjmowanie na stan Biura, ewidencjonowanie i wydawanie na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 5. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu;
 6. Gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją, zbyciem mienia Urzędu;
 7. Prowadzenie spraw dotyczących zamieszczania w prasie ogłoszeń i obwieszczeń Wojewody oraz ogłoszeń Urzędu;
 8. Prowadzenie spraw dotyczących rocznej prenumeraty prasowej Urzędu;
 9. Zamawianie pieczęci – po uzyskaniu pozytywnej opinii komórki właściwej ds. kadr;
 10. Zamawianie wizytówek, zaproszeń oraz innych materiałów promocyjnych Urzędu;
 11. Obsługa sal konferencyjnych, obsługa sali recepcyjnej oraz kolumnowej;
 12. Prowadzenie ewidencji wynajmowanych sal konferencyjnych podmiotom zewnętrznym i przekazywanie danych o kosztach najmu do właściwego rzeczowo Wydziału.
liczba wejść: 15497