Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Radca prawny
Beata Bobra
 

Zadania:

  1. Wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro.
  2. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego, wydawanych w związku z realizacją zadań Biura.
  3. Opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub Dyrektor Generalny, zawieranych w związku z realizacją zadań Biura.
  4. Opiniowanie projektów aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych państwa.
  5. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Biuro.
liczba wejść: 5884