Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Komunikacji Społecznej

Oddział Komunikacji Społecznej


Sylwia Jurgiel – Rzecznik prasowy

tel. kom.: 795 546 776

tel.: 71 340 65 90

pok. 1205

bp@duw.pl

 

Katarzyna Borgul - ekspert

tel. 71 340 65 79

k.borgul@duw.plPatrycja Czerwińska - ekspert

tel. 71 340 64 09

p.czerwinska@duw.pl

 

Piotr Piss - ekspert

pok. 1211

tel. 71 340 64 24

p.piss@duw.pl

 

Anna Eisler - ekspert (urlop macierzyński)

tel. 71 340 65 79

a.eisler@duw.pl

 

Zadania Oddziału Organizacji i Komunikacji Społecznej

1) organizowanie kontaktów Wojewody i Wicewojewody z parlamentarzystami, organami samorządów terytorialnych oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego;

2) współpraca z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organami administracji niezespolonej;

3) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji funkcjonowania zespolonych służb, straży i inspekcji;

4) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji działalności organów administracji rządowej działających na obszarze województwa, w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów;

5) koordynacja przepływu informacji między organami centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;

6) obsługa Wojewody i Wicewojewody w zakresie uczestnictwa w pracach Konwentu Wojewodów oraz innych organów opiniodawczych działających w sferze administracji publicznej;

7) przygotowywanie oraz przekazywanie do mediów informacji dotyczących pracy Wojewody, Wicewojewody i Urzędu;

8) przygotowywanie bieżących zapowiedzi wydarzeń dla mediów

9) kompleksowa obsługa dziennikarzy;

10) obsługa Wojewody, Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego i dyrektorów w zakresie:

  • organizowania konferencji i wydarzeń prasowych,
  • organizowania udziału Wojewody i Wicewojewody oraz przedstawicieli Urzędu w audycjach radiowych i telewizyjnych,
  • przekazywanie na bieżąco Wojewodzie i Wicewojewodzie informacji prasowych dotyczących województwa;

11) wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;

12) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz portali.

liczba wejść: 8190