Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do spraw programu wieloletniego pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”.

Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do spraw programu wieloletniego pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”

Justyna Kucharzewska


Do zadań Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. programu wieloletniego pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” należy prowadzenie spraw związanych
z programem wieloletnim pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”
w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji, a w szczególności do:
1) negocjowania umów: ramowej na realizację programu oraz umów rocznych
o udzielenie dotacji celowej,
2) sprawowania nadzoru nad realizacją programu wieloletniego, w zakresie określonym umowami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
3) występowania do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z żądaniem udostepnienia dokumentacji związanej z realizacją programu wieloletniego, w tym dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia dotacji z budżetu państwa.

liczba wejść: 217