Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pełnomocnik Wojewody ds. Równego Traktowania

Pełnomocnik Wojewody ds. Równego Traktowania

Katarzyna Lubiniecka-Różydło

 

"Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do Spraw Równego Traktowania.

Zakres pełnomocnictwa obejmuje:

1) działania związane z realizowaniem polityki rządu na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć lub tożsamość płciową, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, orientację seksualną lub chorobę;

2) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków naruszenia zasady równego traktowania;

3) promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania;

4) współpracę z organizacjami społecznymi na terenie województwa dolnośląskiego,

w tym ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

5) promowanie zasady równego traktowania na terenie województwa dolnośląskiego oraz w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

7) współpracę z Pełnomocniczką Rządu Do Spraw Równego Traktowania.

liczba wejść: 250