Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Wojciech Skrzypczyk

 Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego
do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

Wojciech Skrzypczyk

Zakres pełnomocnictwa obejmuje:

1) koordynowanie na obszarze województwa dolnośląskiego działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości,

2) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do tych mniejszości,

3) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości,

4) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

W celu realizacji zadań określonych w zakresie niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych współdziała z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami mniejszości, oraz opiniuje programy na rzecz mniejszości, a także zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, realizowane na terenie województwa dolnośląskiego."

 

 

liczba wejść: 7545