Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Dyrektor  Wydziału 
Rafał Wolanowski

Zastępca Dyrektora  Wydziału 
Robert Korzeniowski

bz@duw.pl
Sekretariat: p. 2133
tel.:  71 340 66 99
faks: 71 340 69 66

 

 

Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 

  1. administracja publiczna w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
  2. obrona narodowa;
  3. sprawy wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 16 pkt 2 Statutu DUW.
  4. zdrowie w zakresie organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego http://www.duw.pl/portal/czk

Dolnośląski Portal Informacyjny  http://dpi.duw.pl

Klauzula informacyjna dot. danych przekazywanych w wypełnianych na przejściach granicznych „Kartach pasażera” i „Kartach kierowcy”

liczba wejść: 89520