Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne stanowisko ds. KSRG

Samodzielne stanowisko ds. Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

Samodzielne stanowisko ds. KSRG
Stanisław Ręcławowicz

tel. 71 368 22 41

 

Zadania:

  1.  przygotowywanie propozycji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa;
  2.  prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa;
  3.  prowadzenie kontroli wykonywania zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa;
  4.  przygotowywanie Wojewodzie propozycji, w zakresie kierowania Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym na obszarze województwa, w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska;
  5.  organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa;
  6.  współpracowanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie sporządzania i aktualizacji planów ratowniczych;
  7.  współpracowanie z organami i jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego działającymi na obszarze województwa w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
liczba wejść: 5012