Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne stanowisko do spraw krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Samodzielne stanowisko do spraw krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Andrzej Góralski
tel.: 71 368 25 01

Zadania samodzielnego stanowiska:

 1. Przygotowywanie propozycji zadań  krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego zwanego dalej „ksrg” na terenie województwa oraz ich aktualizacja.
 2.  Przygotowywanie propozycji zakresu koordynowania – przez wójta (burmistrza, prezydenta) i starostę powiatu – funkcjonowania ksrg na obszarze gminy i powiatu.
 3. Współpraca z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie sporządzania i aktualizacji planów ratowniczych ksrg na obszarze województwa.
 4.  Przeprowadzanie kontroli w jednostkach wchodzących w skład systemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań ksrg na terenie województwa.
 5.  Współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami systemu działającymi na terenie województwa w zakresie realizacji zadań ksrg.
 6. Monitorowanie oraz zbieranie danych dotyczących jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej będących w strukturach ksrg na obszarze województwa.
 7. Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu funkcjonowania oraz realizacji zadań ksrg na obszarze województwa, w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania systemu do działania.
 8. Prowadzenie i aktualizacja rejestru jednostek ksrg na obszarze województwa.
 9.  Współpraca z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w zakresie utrzymania, rozbudowy i modyfikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących współdziałania ksrg systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz z systemem powiadamiania ratunkowego, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy tych systemów.
 11. Przygotowywanie propozycji, w zakresie kierowania ksrg na obszarze województwa w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia oraz środowiska w celu zapewnienia efektywnego kierowania systemem w sytuacjach nadzwyczajnych.
 12. Prowadzenie analizy potencjału ksrg do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa powszechnego we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa.

 

liczba wejść: 2869