Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Samodzielne stanowisko
ds. obsługi prawnej
Magdalena Wer

tel. 71340 63 94

 

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie Samodzielnego Stanowiska do spraw Obsługi Prawnej należy:

1) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Wydział;

2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego, wydawanych w związku z realizacją zadań Wydziału;

3) opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub Dyrektor Generalny, zawieranych w związku z realizacją zadań Wydziału;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych państwa;

5) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.

liczba wejść: 5103