Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Funduszy Rządowych i Budżetu

Oddział Funduszy Rządowych i Budżetu

kierownik Oddziału Funduszy Rządowych i Budżetu:

Aneta Klodek

a.klodek@duw.pl

   tel.: 71 340 66 61

 

godziny przyjmowania interesantów telefonicznie przez pracowników Oddziału:  pn-pt  11:00-14:00

 

Zadania Oddziału:

 1. Realizacja zadań w oparciu o ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 2. Kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 3. Realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów;
 4. Ustalanie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia lm2 powierzchni użytkowej

budynków mieszkalnych dla województwa (z wyłączeniem miasta Wrocławia) i dla miasta Wrocław;

 1. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
 2. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na przeprowadzanie egzaminów na przewodnika górskiego oraz na zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych kategorii;
 3. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarki i transportu;
 4. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w obszarze turystyki;
 5. Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanych samorządowi województwa na realizację zadań własnych obsługiwanych przez Wydział Infrastruktury;
 6. Kontrola realizacji przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących:
 1. wydawania kierowcom przewożącym towary niebezpieczne zaświadczeń ADR

i wtórników zaświadczeń ADR,

b)  przeprowadzania egzaminów na przewodnika górskiego,

 1. dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania

ustawowych ulg do tych przewozów;

 1. Udział w innych kontrolach realizowanych przez Wydział Infrastruktury;
 2. Sporządzanie projektu budżetu Wojewody w zakresie działania Wydziału Infrastruktury;
 3. Monitorowanie wydatkowania dotacji z budżetu państwa w zakresie działania Wydziału

Infrastruktury;

 1. Monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie działania Wydziału Infrastruktury;
 2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa w zakresie działania Wydziału Infrastruktury;
 3. Przygotowanie analiz i materiałów statystycznych w zakresie realizacji budżetu państwa;
 4. Realizacja projektu pomocy technicznej „Wsparcie służb administracyjnych wojewody

realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS i CEF w 2023 r.” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS);

 1. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”;
 2. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizowane zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu

zaświadczeń ADR i wtórników zaświadczeń ADR kierowcom przewożącym towary

niebezpieczne;

 1. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

 

 

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału Funduszy Rządowych znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 479