Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Dyrektor Wydziału

Damian Domusiewicz

Sekretariat: p. 1216
tel.: 71 340 60 10
e-mail: ko@duw.pl


Do zakresu działania Wydziału Kontroli należą w szczególności:

  1. koordynacja i prowadzenie spraw z zakresu posiadanych przez Wojewodę kompetencji kontrolnych, z wyłączeniem kontroli prowadzonych w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 20 pkt 2 i § 21 pkt 1 Statutu;
  2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym;
  3. przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewody;
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją kontroli finansowych w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie, w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz w innych podmiotach wskazanych przez centralne organy administracji rządowej.
liczba wejść: 781