Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wydział Nadzoru i Kontroli

Wydział Nadzoru i Kontroli

Wydział zajmuje się obsługą prawną Wojewody oraz Urzędu Wojewódzkiego. Opiniuje także akty prawne Wojewody i prowadzi ich rejestr. Wydział nadzoruje jednostki samorządu terytorialnego, redaguje Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, a także przeprowadza i koordynuje kontrole zewnętrzne.


Dyrektor
Maciej Gardas

Zastępca Dyrektora
Danuta Frydlewicz - Pierucka

Sekretariat: p. 1174
 tel.:  71 340 60 65
faks:  71 340 66 47
nk@duw.pl


liczba wejść: 79730