OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Mienia Zabużańskiego

Oddział Mienia Zabużańskiego

Kierownik Oddziału:

Katarzyna Sekunda

tel.: 71 340 63 56

 

Kierownik przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek, środa, piątek: godz. 12.00 – 14.00

(kontakt wyłącznie telefoniczny po uprzednim umówieniu się w Punkcie informacyjnym)

 

Informacja telefoniczna:

tel.: 71 340 61 56

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30

Uwaga: bezpośredni kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi postępowania w godzinach 11:00 - 13:00

 

Zadania Oddziału:

  1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku.
  2. Prowadzenie postępowań nadzorczych w stosunku do decyzji i zaświadczeń wydanych przez starostów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz kierowników urzędów rejonowych, potwierdzających uprawnienia do rekompensaty.
  3. Prowadzenie wojewódzkiego rejestru zawierającego dane dotyczące:
    • decyzji lub zaświadczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub odrębnych przepisów, potwierdzających prawo do rekompensaty,
    • osób, którym te prawa przysługują,
    • stanu i formy realizacji tych praw.
  4. Gromadzenie dokumentów, z których wynika zrealizowanie w całości albo w części prawa do rekompensaty, potwierdzonego zaświadczeniami albo decyzjami.

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Obsługa Klienta.

 

UWAGA. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). (typ pliku .docx)

liczba wejść: 37587