Aktualnie znajdujesz się na:

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Główny Księgowy:
Kamila Piasecka
tel.: 71 340 62 17

Zastępca Głównego Księgowego:
Elżbieta Antończak
tel.: 71 340 60 92

Zadania:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
    • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
    • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

liczba wejść: 10001