Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do spraw Systemów Zarządzania

Samodzielne Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością

Samodzielne stanowisko:
Mirosław Startek
tel.: 71 340 64 91

Zadania:

  1. Koordynowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  2. Koordynowanie systemu kontroli zarządczej.
  3. Koordynowanie systemu planowania, realizacji i monitorowania celów i mierników budżetu Urzędu w układzie zadaniowym.
  4. Organizowanie i analizowanie wyników badania satysfakcji klientów i pracowników Urzędu.
  5. Koordynowanie spraw związanych z certyfikacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
liczba wejść: 6207