Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Oddział Informacji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej

Oddział Informacji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Informacji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej należy:

  1. udzielanie informacji z zakresu wjazdu, pobytu i pracy obywateli państw trzecich do Polski we współdziałaniu z kierownikami oddziałów;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w procesy integracji cudzoziemców we współdziałaniu z kierownikami oddziałów;
  3. inicjowanie i koordynacja działań z zakresu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Wydziału;
  4. planowanie i organizowanie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Wydziału z zakresu tematyki realizowanej przez Wydział;
  5. prowadzenie szkoleń dla instytucji zewnętrznych z zakresu tematyki realizowanej przez Wydział;
  6. gromadzenie danych i prowadzenie zestawień statystycznych z zakresu tematyki realizowanej przez Wydział, opracowywanie informacji i analiz z zakresu tematyki realizowanej przez Wydział, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki migracyjnej oraz przygotowywanie danych i zestawień statystycznych dla potrzeb organów i instytucji zewnętrznych we współdziałaniu z kierownikami oddziałów;
  7. gromadzenie i analizowanie zewnętrznych opracowań statystycznych i innych materiałów dotyczących sytuacji migracyjnej pod kątem tendencji i charakterystycznych zjawisk występujących lokalnie i w skali kraju;
  8. ocena oraz formułowanie wniosków, prognoz i ekspertyz określających rozwój lokalnej sytuacji migracyjnej na podstawie zgromadzonych informacji;
  9. udział w działaniach związanych z upowszechnianiem opracowań statystycznych i analiz, w tym przygotowywanie prezentacji, raportów i wkładów do informacji prasowych;
  10. działania związane z opracowaniem i udostępnianiem danych niezbędnych do opracowania badań i publikacji naukowych, w tym prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.
liczba wejść: 2741