Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Oddział Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE

Oddział Spraw Obywateli Unii Europejskiej

 

Kierownik Oddziału
Joanna Sarnowicz 

Zastępca Kierownika Oddziału
Katarzyna Osuchowska

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE należy:

 1. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:
  1. zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  2. wydawania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  3. wydawania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
  4. wydawania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  5. ewidencji zaproszeń;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 3. dokonywanie wpisu do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie decyzji o odmowie lub unieważnieniu wpisu;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymiany lub wydania karty pobytu;
 5. wspomaganie innych oddziałów w czynnościach technicznych;
 6. wprowadzanie wniosków do systemów informatycznych oraz zakładanie teczek spraw;
 7. dystrybucja korespondencji oraz dokumentacji wpływającej do Wydziału;
 8. prowadzenie spraw majątkowych Wydziału;
 9. koordynowanie przekazywania dokumentacji wydziałowej do archiwum;
 10. przygotowywanie dokumentacji w sprawach pracowniczych, mierników wykonania budżetu, kart ewaluacji, szacowania ryzyka;
 11. kontrolowanie funkcjonowania systemów informatycznych, prowadzenie spraw dostępów do systemów informatycznych;
 12. przygotowywanie zaświadczeń, duplikatów rozstrzygnięć, odpowiedzi na zapytania, wnioski innych organów, służb i instytucji;
 13. zgłaszanie potrzeb materiałowych Wydziału.

 

 

liczba wejść: 20943