Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Paszportowy i Spraw Cudzoziemców w Legnicy

Delegatura w Legnicy

Delegatura w Legnicy

ul. F. Skarbka 3, 59-220 Legnica


Oddział Paszportowy i Spraw Cudzoziemców w Legnicy

Kierownik Oddziału:
Beata Mindur

 

Zadania realizowane w Oddziale:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie lub cofnięcie zezwoleń na pobyt czasowy – ze względu na wykonywanie pracy;
 2. składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
 3. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;
 5. prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom.

 

Informujemy,
że limit dostępnych terminów na złożenie wniosków pobytowych do dnia 15.12.2021r. został wyczerpany.


UWAGA
Ponowna rejestracja na złożenie wniosków pobytowych

od 16.11.2021 roku.


Dostępne będą terminy na kolejny okres tj.
od 16.12.2021r.  do 28.01.2022r.


Rezerwacji można dokonać osobiście przy stanowisku INFORMACJA
lub
pod numerem telefonu 76 713 50 06

 


tel. 76 713 50 00
AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW:
Informacja paszportowa:
tel. 0801 43 00 86, 76 713 50 06
e-mail: legnicaoplaty@duw.pl

Informacja dla cudzoziemców FAMI:
tel. 76 713 50 10

Godziny obsługi Klientów:

Poniedziałek 9:00 – 16:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 9:00 – 16:00
Piątek 9:00 – 16:00


  


REZERWACJA WIZYTY W ODDZIALE W LEGNICY
(do wyczerpania dostępnych terminów):

 

 1. W sprawach paszportowych (złożenie wniosku, odbiór paszportu, inne): 
  tel. 76  713 50 06,       e-mail: legnicaoplaty@duw.pl.
  Przed wizytą w urzędzie, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. złożenia wniosku oraz odbioru paszportu:
 1. Rezerwacja wizyty w sprawach cudzoziemców - złożenie wniosku pobytowego, osobiste stawiennictwo, 
  zaproszenia:  tel. 76  713 50 06,      e-mail: legnicaoplaty@duw.pl –  lub do wyczerpania dostępnych terminów

Dodatkowo, w celu sprawnego rozpoczęcia Państwa procedury rejestracji legalizacji pobytu na terytorium RP
zachęcamy do skorzystania z aplikacji PRZYBYSZ

 1. Rezerwacja wizyty na złożenie wniosku o wydanie, przedłużenie zezwolenia na pracę typu A – tel. 76 713 50 23 (ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00 lub do wyczerpania dostępnych terminów)
   Informacja na temat zezwoleń na pracę 
 2. W sprawach informacji cudzoziemskiej (FAMI):     tel. 76  713 50 10


REZERWACJA WIZYTY W TERENOWYCH PUNKTACH PASZPORTOWYCH:
(do wyczerpania dostępnych terminów, złożenie wniosku, odbiór paszportu – z wyjątkiem paszportu tymczasowego)
Uwaga! Brak punktu kasowego w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy oraz w Terenowych Punktach Paszportowych.

 

 


 

Delegatura w Legnicy realizuje swoje zadania na obszarze:

mapa obejmująca powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, złotoryjski, jaworski i miasto Legnica

powiększenie mapki

 • Powiatu głogowskiego obejmującego miasto Głogów oraz gminy: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice.
 • Powiatu jaworskiego obejmującego miasto Jawor oraz gminy: Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie.
 • Powiatu legnickiego obejmującego miasto Chojnów oraz gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja.
 • Powiatu lubińskiego obejmującego miasto Lubin oraz gminy: Lubin, Rudna, Ścinawa.
 • Powiatu polkowickiego obejmującego gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice.
 • Powiatu złotoryjskiego obejmującego miasta: Wojcieszów, Złotoryja oraz gminy: Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja.
 • Miasta na prawach powiatu Legnica.
liczba wejść: 2168