Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Projekty

Projekt pn "SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE".

Projekt pn "SIS, VIS Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE".

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu teleinformatycznego dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Nowy sprzęt  umożliwia łączność i wymianę danych z systemami POBYT, SIS, VIS na potrzeby wykonywania zadań ustawowych przez Wojewodę Dolnośląskiego, w szczególności związanymi z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi umieszczania danych biometrycznych w kartach pobytu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 zgodnie z programem ogólnym "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi SOLID".

nr projektu FGZ -12-3421
ogólna wartość projektu 87143,40 zł
finansowanie 75% 65357,55 zł
współfinansowanie 25% 21785,85 zł.

Dostawa sprzętu informatycznego została zrealizowana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.OD.272.13.13/ZP/PN.

liczba wejść: 4226