OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Koordynacji Świadczeń

Oddział Koordynacji Świadczeń

 

Kierownik Oddziału

Rafał Łukaczyk

Zastępca Kierownika Oddziału

Alicja Noga

 

Informujemy, że wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów w Oddziale Koordynacji Świadczeń. Kontakt osobisty w siedzibie Urzędu będzie możliwy jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty, pod nr tel. 71 701 17 17.

 

Wszelkie informacje w zakresie prowadzonych postępowań, dostępne w systemie elektronicznym do obsługi świadczeń,  można uzyskać pod numerem 71 701 17 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15.00.  Przerwa od 11:00 do 11:15.

Kontakt z Oddziałem Koordynacji Świadczeń  odbywa się również z  wykorzystaniem korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w urzędzie wyłącznie do spraw, których załatwienie nie jest możliwe poprzez kontakt korespondencyjny, telefoniczny i/lub elektroniczny.

 

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:
  • ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
  • ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego podlegających zwrotowi;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zastosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
 3. współpraca z urzędami skarbowymi oraz gminami w zakresie koniecznym do dochodzenia należności;
 4. prowadzenie ewidencji należności z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych;
 5. współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu:
  • uzyskania informacji niezbędnych do ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na podstawie prawa polskiego;
  • wymiany i przekazywania informacji z zakresu koordynacji systemu świadczeń rodzinnych, w przypadku osób przemieszczających się w granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii;
 6. sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Oddziału.
liczba wejść: 36597