Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Radca prawny

Radca prawny

Magdalena Węgrzyn

tel. 71 340 67 48

 

Zadania:

  1. wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej;
  2. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Wojewody wydawanych w związku z realizacją zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej;
  3. opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub Dyrektor Generalny, zawieranych w związku z realizacją zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej;
  4. opiniowanie projektów aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych państwa;
  5. zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
liczba wejść: 6774