Aktualnie znajdujesz się na:

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Krzysztof Dominiak

Sekretariat: p. 2145
 tel.:  71 340 67 14
e-mail: in@duw.pl

 

Kierownik Kancelarii Tajnej

tel.:  71 340 62 92

 

Zadania Zespołu:

  1. Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
  2. Realizacja procedur wynikających z przepisów prawa, prowadzonych w celu uzyskania przez pracowników Urzędu dostępu do informacji niejawnych.
  3. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
  4. Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
  5. Zapewnienie realizacji przez Administratora przepisów prawa unijnego i krajowego z zakresu ochrony danych osobowych.
  6. Prowadzenie monitoringu ochrony fizycznej Urzędu.
liczba wejść: 13870