Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Inne zawody medyczne

starszy specjalista Małgorzata Piwowarczyk, starszy specjalista Magdalena Lewandowska tel. 71/340 66 36, mail: ksztalcenie@duw.pl;

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA SZKOLENIENIE SPECJALIZACYJNE

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji wymaga :

- założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  w celu dokonywania czynności w tym systemie 

- potwierdzenia tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z wydrukowanym z SMK wypełnionym wnioskiem o modyfikację uprawnień  oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.

- złożenia elektronicznego wniosku o rozpoczęcie specjalizacji za pomocą SMK

 

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK
 • załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
  • dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
  • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podst. art. 46 pkt 3 ustawy.
    

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną  złożonych dokumentów
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych
liczba wejść: 12640