Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Inne zawody medyczne

starszy specjalista Małgorzata Piwowarczyk, starszy specjalista Magdalena Lewandowska tel. 71/340 66 36, mail: ksztalcenie@duw.pl;

Przebieg specjalizacji

  • Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną dalej "EKS" oraz określa w niej planowaną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
  • EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego.
  • Osoba zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Szkolenia specjalizacyjne są prowadzone zgodnie z programami zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia i kończą się złożeniem egzaminu państwowego (PESoz).

liczba wejść: 5436