Aktualnie znajdujesz się na:

Lekarze

Lekarze

 

Zasady bezpośredniej obsługi w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych: Lekarze/ lekarze dentyści (inne zawody medyczne) , którzy w związku z przystąpieniem do PES  chcą złożyć dokumentację z przebiegu specjalizacji osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim bezpośrednio u pracownika Oddziału Wyższych  Kadr Medycznych, proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr tel. 0 71/ 340 62 66 , w celu umówienia wizyty w danym dniu i o danej godzinie. Pozostałe osoby proszone są o przesyłanie dokumentacji pocztą.

Komunikaty dla lekarzy dotyczące odbywania specjalizacji w okresie stanu epidemii : https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznania lekarzowi okresu pracy przy zwalczaniu epidemii lub realizacji innych zadań, o których mowa w art. 16m ust. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jako równoważny z realizacją programu szkolenia specjalizacyjnego.

liczba wejść: 400854