Aktualnie znajdujesz się na:

Lekarze

Lekarze

Zasady bezpośredniej obsługi w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych: Lekarze/ lekarze dentyści (inne zawody medyczne) , którzy w związku z przystąpieniem do PES  chcą złożyć dokumentację z przebiegu specjalizacji osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim bezpośrednio u pracownika Oddziału Wyższych  Kadr Medycznych, proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr tel. 0 71/ 340 62 66 i 340 66 19 , w celu umówienia wizyty w danym dniu i o danej godzinie. Pozostałe osoby proszone są o przesyłanie dokumentacji pocztą.
liczba wejść: 428100