Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji

Zmiany miejsca odbywania specjalizacji

Zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602), od dnia ogłoszenia przez Ministra Zdrowia liczby miejsc rezydenckich w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie,  do dnia przyznania przez Ministra Zdrowia dodatkowych miejsc rezydenckich, a Wojewodę  dodatkowych miejsc pozarezydenckich, miejsca szkoleniowe przyznawane są w pierwszej kolejności dla lekarzy biorących udział w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Powyższa zasada oznacza,  że w okresach: od 1 lutego – do 31 maja  i  od  1 września – do 31 grudnia, nie będą rozpatrywane wnioski lekarzy odbywających specjalizacje o zmianę jednostki szkoleniowej, w dziedzinach objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Formularz zmiana miejsca odbywania specjalizacji w ramach województwa

Formularz zmiana miejsca odbywania specjalizacji z poza województwa dolnośląskiego

liczba wejść: 3985