Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Informacje ogólne- HIV/AIDS

Województwo Dolnośląskie jest drugim regionem o największej liczbie nowych zakażeń - rozpoznawane przypadki stanowią ponad 11% wszystkich zakażeń wykrywanych w kraju. Stąd też zaistniała potrzeba systematycznego podejmowania działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia tej liczby, jak również stałe dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Dzięki rozwojowi medycyny osoba zakażona HIV może żyć równie długo jak osoba niezakażona, warunkiem jest jednak odpowiednio wczesne wykrycie zakażenia i wdrożenie leczenia. Powołany Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS ma za zadanie kreować i realizować politykę dotyczącą zapobiegania HIV/AIDS na terenie województwa, podejmować inicjatywy w tym zakresie z wykorzystaniem zasobów ludzkich i instytucjonalnych województwa. Przewodniczącym Zespołu jest dr n.med. Jacek Gąsiorowski, w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych zaangażowanych w profilaktykę zakażeń HIV oraz opiekę medyczną nad osobami zakażonymi, wśród nich konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, epidemiologii, przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Wrocław oraz lekarze i inni specjaliści zajmujący się tą tematyką. Ważnym zagadnieniem podejmowanych przez Zespół działań jest również profilaktyka i poprawa jakości diagnostyki oraz leczenia również innych niż HIV zakażeń przenoszonych drogą płciową.

Zespół wykonuje zdania oparte o:

1. zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,

2. zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań

ryzykownych,

3. wsparcie, opiekę zdrowotną dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,

4. współpracę międzynarodową,

5. monitoring.

Celem Zespołu jest ograniczenie zwiększania się zakażeń HIV, możliwość pomocy w dostępności do informacji, edukacji dot. HIV/AIDS, rozbudowa punktów konsultacyjnodiagnostycznych, oferujących bezpłatne, anonimowe badania w kierunku zakażenia wirusem HIV, poprawienie jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz dostępu do diagnostyki i opieki zdrowotnej.

liczba wejść: 4536