Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 182 Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Zarządzenie Nr 304 Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Zarządzenia Nr 144 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Załacznika do Zarządzenia Nr 304 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Zarządzenie Nr 340 Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 304 Wojewódy Dolnoslaskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeba Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Zarządzenie Nr 27 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 304 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnoslaskiego

Zarządzenie Nr 325 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 304 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw potrzeb zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Zarzadzenie Nr 36 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 304 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeba Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Zarządzenie Nr 328 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnoslaskiego

liczba wejść: 8229