Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Inicjowanie nadania orderów i odznaczeń

Z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojewoda może wystąpić z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych mu podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych (art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Dz.U. z 2018 r. poz. 400 t.j.).

Dla odznaczeń: Krzyż Zasługi za Dzielność,  Krzyż Zesłańców Sybiru, oraz  Order Zasługi Rzeczypospolitej Polski i Order Krzyża Wojskowego głównymi organami opiniującymi oraz wnioskodawcami są odpowiednie instytucje centralne i organy administracji państwowej: Minister Spraw Wewnętrznych albo Minister Obrony Narodowej oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej jak również Minister Spraw Zagranicznych..

Istnieje też możliwość złożenia innych wniosków o nadanie medali, odznak honorowych i odznaczeń w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z prośbą o nadanie sprawie dalszego biegu, zaś Wojewoda może swym podpisem dołączyć się do wnioskodawców  i przychylić do inicjatywy nadania danego odznaczenia, przed wysłaniem wniosku do właściwego Ministerstwa.

Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, powinien być jedną dwustronicową kartą. Powinien być także wypełniony komputerowo lub maszynowo, nie odręcznie.

Każdy wniosek o nadanie orderu-odznaczenia powinien zostać złożony wraz z wypełnionym aktualnym formularzem „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

liczba wejść: 7442