Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Wręczanie orderów i odznaczeń

Instytucje, które zainicjowały wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego o nadanie odznaczeń państwowych, po przyznaniu tych odznaczeń i odebraniu ich z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu powinny w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym osobom (§ 8 ust. 2 ww. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743).

Aktu wręczenia odznaczeń państwowych w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą dokonać jedynie określone ustawowo osoby: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i ich zastępcy oraz inna osoba upoważniona przez Prezydenta RP (art. 2 ust. 3, art. 33 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku, gdy osobą wręczającą odznaczenia państwowe ma być Wojewoda Dolnośląski, instytucja organizująca uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych powinna dostarczyć pisemne zaproszenie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu co najmniej 3 tygodnie przed planowaną uroczystością (wraz z programem uroczystości oraz listą osób odznaczanych).

liczba wejść: 6924