Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Dz.U. z 2018 r. poz. 400 t.j.).

Inicjowanie nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz tryb odznaczania jubilatów:

Aby wszcząć procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania urzędu stanu cywilnego.

Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przygotowywany w urzędzie stanu cywilnego, powinien być sporządzony, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, w formacie A-5 na kartce o takich samych rozmiarach. Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, należy wypełnić komputerowo lub maszynowo, nie odręcznie.

Urzędy stanu cywilnego, które zainicjowały wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, po przyznaniu tych odznaczeń i odebraniu ich z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu powinny w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym osobom (§ 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743).

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone ustawowo osoby: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i ich zastępcy (art. 2 ust. 3, art. 33 ust. 2 ww. ustawy), marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 33 ust. 2a ww. ustawy), a także inna osoba upoważniona przez Prezydenta RP.

liczba wejść: 25648