Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Sporządzanie i składanie wniosków o ordery i odznaczenia państwowe. Podstawa prawna.

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim instytucje, organizacje oraz uprawnione do tego jednostki prawne mogą składać wnioski o odznaczenia państwowe dla osób szczególnie zasłużonych, działających na terenie Dolnego Śląska. Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń realizuje oraz wszelkich informacji udziela:

Biuro Wojewody

Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej

Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Pok. 1216 

tel. 071 340 64 14, 71 340 63 04

  • Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, (Dz.U. z 2018 r. poz. 400 t.j.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP;

    Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń, (Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 452);

    Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743);

    Akty prawne ustanawiające i opisujące odznaczenia resortowe.
liczba wejść: 7226