Aktualnie znajdujesz się na:

Wicewojewoda

Wicewojewoda

 

 

Wicewojewoda Dolnośląski

Jarosław Kresa

Rok urodzenia: 1970

Wykształcenie:

Uniwersytet Wrocławski – Wydział filologiczny, magister filologii polskiej

 

Doświadczenie zawodowe:

- dziennikarz miesięcznika „Diora”, „Radia Sudety” oraz „Tygodnika Wałbrzyskiego”

- współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Tygodnika Dzierżoniowskiego”

- zawodnik, trener drużyn młodzieżowych, dyrektor MZKS „Lechia” Dzierżoniów

- kierownik i koordynator Spółdzielczego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

- redaktor naczelny miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”

 

Pełnione funkcje:

- wiceprezes stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny w Dzierżoniowie

- członek Prometejskiego Klubu Przyjaciół Gruzji

- członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego (2006-2007)

- komendant honorowy jednostki strzeleckiej 1919 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

- inicjator i współzałożyciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty (4 psw)

 

Działalność publiczna:

- szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Dzierżoniowa (do sierpnia 2019)

- Radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa III, VI i VIII kadencji

- członek zarządu miasta Dzierżoniowa (w latach 1998-2000)

- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa (w latach 2000-2002)

- radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (2014 - 2018)

- inicjator i współorganizator wzniesienia obelisków poświęconych pamięci ppłk. Waleriana Tewzadze (dowódcy obrony północnego odcinka Warszawy w 1939 roku), majora Krzysztofa Woźnika (dzierżoniowianina, poległego w Afganistanie oficera JW. GROM)

- organizator wielu uroczystości historycznych i patriotycznych na terenie powiatu dzierżoniowskiego i Dolnego Śląska, a także lokalnych kwest dla fundacji „Łączka” na rzecz poszukiwania miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych

- Autor książek: „Tewzadze – gruziński obrońca Warszawy” i „Lechia na koniec tysiąclecia”.
 

Odznaczenia:

- Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości

- Uhonorowany Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

- Medal 60-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników

- Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Rodzina:

- żona, syn

liczba wejść: 10589