Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2016

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

Uchwała Nr 1 5 4 / 2 0 1 5  Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2 0 1 6 - 2 0 1 9 ”

liczba wejść: 2282