Aktualnie znajdujesz się na:

Ordery i odznaczenia państwowe

Ordery i odznaczenia państwowe

Szczegółowych informacji udzielają:

Tomasz Resler       tel.  +71 340 64 14,    t.resler@duw.pl
Edyta Turlejska      tel.  +71 340 63 04,    e.turlejska@duw.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Biuro Wojewody, Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej pok. 1216 ( I piętro)

liczba wejść: 39650