Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 listopada 2021

Konferencja szkoleniowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski otworzył konferencję szkoleniową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych, która odbyła się 16 listopada 2021 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Spotkanie to zainaugurowało cykl spotkań MSWiA z pełnomocnikami i dotyczyło polityki państwa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, realizacji zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, współpracy pełnomocników z Ministerstwem oraz zasad przyznawania dotacji mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Szkolenie przeprowadzili dr Małgorzata Milewska oraz Maciej Sekułowicz z Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a uczestniczyli w nim pełnomocnicy wojewodów z całej Polski.

  • Konferencja szkoleniowa - Konferencja szkoleniowa
    Konferencja szkoleniowa
  • Konferencja szkoleniowa - Konferencja szkoleniowa
    Konferencja szkoleniowa
  • Konferencja szkoleniowa - Konferencja szkoleniowa
    Konferencja szkoleniowa