OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Dodatkowy nabór ofert w konkursie „Pokonać Bezdomność”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła dodatkowy nabór ofert w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym” Wnioski można składać do 23 września 2022 r.

5 mln zł na pomoc bezdomnym

„Zachęcam do zgłaszania projektów interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Takie działania mogą zostać dofinansowane kwotą od 50 tys. zł do 150 tys. zł. Ubiegający się o dotację muszą dysponować 10 proc. wkładem własnym” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczona została kwota 5 mln zł.

Dofinansowywane działania

W ramach dodatkowego konkursu w tym roku będą dofinansowywane projekty odpowiadające Modułowi II Programu „Wsparcie osób bezdomnych”.

Promowane i preferowane będą następujące działania:

      prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych;

    udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia;

    świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych mieszkaniach ze wsparciem, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu;

    udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, w formie asystentury oraz prowadzenie terapii uzależnień dla osób bezdomnych;

    wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 23 września 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14 października br. W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu poniesione w okresie od 17 października do dnia 31 grudnia 2022 r.

Materiały

 

  •  - Dodatkowy nabór ofert w konkursie „Pokonać Bezdomność”
    Dodatkowy nabór ofert w konkursie „Pokonać Bezdomność”
liczba wejść: 393