Aktualnie znajdujesz się na:

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Ewa Cegłowska
e.ceglowska@duw.pl
tel. :71 340 66 64
Aleksandra Pater
a.pater@duw.pl
tel. :71 340 67 32
Konrad Słowik
k.slowik@duw.pl
tel. :71 340 68 96
Anna Malinowska
a.malinowska@duw.pl
tel. :71 340 65 16
Joanna Faściszewska
j.fasciszewska@duw.pl
tel. :71 340 69 59
Norbert Piadyk
n.piadyk@duw.pl
tel. :71 340 60 28
Dariusz Nocoń
d.nocon@duw.pl
tel. :71 340 67 69
Bogdan Romanowski
Zastępca Kierownika Oddziału
b.romanowski@duw.pl
tel. :71 340 65 50
Piotr Szafarowicz
starszy inspektor wojewódzki
p.szafarowicz@duw.pl
Maria Leśniak
wizytator
m.lesniak@kuratorium.wroclaw.pl
tel. :71 340 63 30
Marcin Trzeciak
p.o zastępcy kierownika
m.trzeciak@duw.pl
tel. :71 340 66 02
Marek Słupecki
m.slupecki@duw.pl
tel. :71 340 62 92
Kamil Sadowski
k.sadowski@duw.pl
Jan Kamiński
starszy wizytator
j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl
tel. :71 340 63 18
Alicja Chrzanowska
główny specjalista
a.chrzanowska@duw.pl
tel. :71 340 62 40
fax :71 340 69 70
Szymon Skrzecz
s.skrzecz@duw.pl